ประโยชน์ ปิงปอง

ประโยชน์ ปิงปอง

ประโยชน์ ปิงปอง เทเบิลเทนนิส หรือ ปิงปอง กีฬาดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย กีฬา “เทเบิลเทนนิส” หรือ “ปิงปอง” เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศ เพราะมีอุปกรณ์ไม่มาก อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย ทั้งช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ช่วยฝึกสมาธิ และพัฒนาสมอง ที่สำคัญเทเบิลเทนนิสยังเป็นกีฬาที่สนุกอีกด้วย

สำหรับมือใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มตีปิงปอง ควรศึกษาการจับไม้ปิงปองให้ถูกต้อง และสร้างความคุ้นเคยด้วยการฝึกเดาะลูกปิงปอง ซึ่งเป็นทักษะการเล่นปิงปองพื้นฐานที่ช่วยฝึกให้สายตาและมือทำงานประสานกันได้ดี นอกจากนี้ บทความนี้ยังมีทักษะดีๆ สำหรับมือใหม่ที่ช่วยให้เล่นปิงปองเก่งขึ้นได้อีกด้วย

การพัฒนาการเทเบิลเทนนิสของไทย ประโยชน์ ปิงปอง

ประโยชน์ ปิงปอง สำหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทยมีการพัฒนาขึ้นมาก และได้คว้าตำแหน่งชนะเลิศหลายครั้งในการแข่งขันระหว่างประเทศ โดยสามารถสรุปตามช่วงเวลาเหตุการณ์สำคัญ ๆ ได้ดังนี้

 • เดือนพฤศจิกายน 2518 สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยได้ส่งผู้ฝึกสอนเข้ารับการอบรมด้านเทคนิคของสหพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งเอเชีย
 • เดือนมีนาคม 2519 ก็ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งนายมาจินเป้า ผู้ฝึกสอนทีมชาติจีนมาให้การฝึกสอนกับนักกีฬาไทยเป็นระยะเวลาเดือนเศษ
 • ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม 2521 จีนได้ส่งนายเหยา จินสู มาฝึกสอนให้นักกีฬาไทยอีก
 • ในเดือนกรกฎาคม 2523 – มิถุนายน 2524 องค์การ ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยได้ติดต่อนายเซียว ซิงโก (Siaq Xinzquo) โค้ชอดีตนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของจีน ซึ่งขณะนั้นทำงานด้านวิจัยและวิเคราะห์กีฬาเทเบิลเทนนิส กระทรวงกีฬาของจีน มาให้การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสตามโครงการผู้ฝึกสอนกีฬาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี 2523-2524 เป็นเวลา 1 ปี
 • 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2523 กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งนายสมชาย คงเสรีดำรง จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ นายชาติชาย ฑีฆวีรกิจ จากโรงเรียน สีตบุตรบำรุง ไปเข้ารับการฝึกอบรมการเล่นเทเบิลเทนนิสที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนจากยูเนสโก เป็นเวลา 3 เดือน หลักจากนั้น ไทยกับจีน ก็ได้ติดต่อสัมพันธ์กันจนมาถึงปัจจุบัน และจีนยังคงส่งโค้ชมาช่วยฝึกซ้อมนักกีฬาให้กับประเทศไทยอยู่

ประโยชน์ ปิงปอง

1. สายตา : สายตาจะต้องจ้องมองลูกอยู่ตลอดเวลา เพื่อสังเกตหน้าไม้ของคู่ต่อสู้ และมองลูกว่าจะหมุนมาในลักษณะใด

2. สมอง : ปิงปองเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมองในการคิดอยู่ตลอดเวลา รวมถึงต้องวางแผนการเล่นแบบฉับพลันอีกด้วย

3. มือ : มือที่ใช้จับไม้ปิงปอง จะต้องคล่องแคล่วและว่องไว รวมถึงต้องรู้สึกได้เมื่อลูกปิงปองสัมผัสถูกหน้าไม้

4. ข้อมือ : ในการตีบางลักษณะ จำเป็นต้องใช้ข้อมือเข้าช่วย ลูกจึงจะหมุนมากยิ่งขึ้น

5. แขน : ต้องมีพละกำลัง และมีความอดทนในการฝึกซ้อมแบบสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเคยชิน

6. ลำตัว : การตีลูกปิงปองในบางจังหวะ ต้องใช้ลำตัวเข้าช่วย

7. ต้นขา : ผู้เล่นต้องมีต้นขาที่แข็งแรง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนที่ตลอดเวลา

8. หัวเข่า : ผู้เล่นต้องย่อเข่า เพื่อเตรียมพร้อมในการเคลื่อนที่

9. เท้า : หากเท้าไม่เคลื่อนที่เข้าหาลูกปิงปอง ก็จะทำให้ตามตีลูกปิงปองไม่ทัน

ประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส

มาร์ติน ชกลอร์ซ (Martin Sklarz) ให้ทัศนะไว้ว่า กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สามารถใช้เป็นได้ทั้งเกมนันทนาการ หรือจัดการแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์แบบของกีฬาระดับประเทศจนถึงระดับโลกเช่นเดียวกับกีฬาบาสเกตบอลและกีฬาวอลเล่ย์บอล โดยได้สรุปประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิสซึ่งเป็นที่ยอมรับกันไว้ดังนี้

 • สามารถเล่นได้ทุกสถานที่
 • เล่นได้ในทุกฤดูกาล
 • เล่นได้ทั้งประเภททีม และประเภทบุคคล
 • มีกฎกติกาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • เล่นได้ทุกเพศทุกวัย
 • ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย

1.) ประโยชน์ทางร่างกาย หากเล่นเทเบิลเทนนิสเป็นประจำ วันละ 30 – 60 นาที สุขภาพร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรง ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ โดยอาจแยกประโยชน์ที่ได้รับทางร่างกายได้เป็น 2 ทางคือ

1.1) ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ บุคคลที่จะเป็นนักกีฬามักมีรูปร่างได้สัดส่วน มีบุคลิกภาพสง่างาม กระฉับกระเฉง โดตเฉพาะกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ต้องใช้ความว่องไวเป็นพิเศษ กีฬาชนิดนี้จึงช่วยให้ผู้เล่นเกิดความคล่องแคล่ว มีความอดทน เป็นการช่วยพัฒนาบุคลิกภาพได้เป็นอย่างดี

2.) ประโยชน์ทางด้านจิตใจและอารมณ์ การเล่นเทเบิลเทนนิสนอกจากจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกายดังกล่าวแล้ว การเล่นเทเบิลเทนนิสยังมีคุณค่าทางจิตใจที่พอสรุปได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

2.1) ฝึกให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่ดี รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย
2.2) ฝึกให้มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
2.3) ทำให้จิตใจสนุกสนาน ร่าเริง เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด
2.4) ฝึกให้มีความสุขุมเยือกเย็น ใจคอหนักแน่น จิตใจมั่นคง
2.5) ฝึกให้เป็นคนมีเหตุผล กล้าตัดสินใจ
2.6) ในการเล่นประเภทคู่ ฝึกให้คนทำงานเป็นทีมได้ดี

ลักษณะเฉพาะที่เป็นประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาปิงปอง

 1. มีลักษณะของเกมกีฬาอย่างครบครัน คือ มี กฎ กติกา ระเบียบการเล่นอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 2. ให้การพัฒนาการด้านต่าง ๆ กับผู้เล่น ได้แก่ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
 3. ไม่มีข้อจำกัดของการเล่น กล่าคือ เล่นได้ทุกเพศทุกวัย สามารถเล่นได้ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 4. สถานที่ อุปกรณ์กีฬา สามารถจัดหาได้ง่าย สะดวก และประหยักดงบประมาณค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับกีฬาประเภทอื่น ๆ
 5. เป็นกีฬาที่ผู้เล่นจะได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย
 6. ช่วยฝึกระบบการทำงานของสายตา มือ และเท้า ตลอดจนการตัดสินใจให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของกีฬาชนิดนี้