ประวัติ กีฬา เทเบิล เทนนิส ใน ประเทศไทย

ประวัติ กีฬา เทเบิล เทนนิส ใน ประเทศไทย

ประวัติ กีฬา เทเบิล เทนนิส ใน ประเทศไทย สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิสของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสทุกประเภทด้วยการ ออกกำลังกาย การแข่งขัน รวมทั้งดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับชาติ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสถานที่เพื่อการฝึกซ้อม การแข่งขัน การตัดสิน ให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาสรรหานักกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในนามของประเทศไทย

​กิจกรรมที่สมาคม ฯ ได้ดำเนินการมาตลอด คือ จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทั้งในระดับยุวชน เยาวชน และประชาชน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสระดับนานาชาติ อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส เตรียมทีมนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในนามของประเทศไทย เช่น กีฬาซีเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาโอลิมปิคเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลก เป็นต้น

การจัดการแข่งขันขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อดำรงความมุ่งหมายที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้มีความเข้าใจและให้ความสนใจต่อกีฬาเทเบิลเทนนิสมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้สนับสนุนให้เยาวชนหันมาฝึกซ้อมเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสเพิ่มมากขึ้น ทำให้วงการกีฬาเทเบิลเทนนิสภายในประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

การจัดการแข่งขัน ประวัติ กีฬา เทเบิล เทนนิส ใน ประเทศไทย

 1. ประวัติ กีฬา เทเบิล เทนนิส ใน ประเทศไทย การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยจัดขึ้นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2502
 2. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์สโมสรแห่งประเทศไทยและนานาชาติ
 3. การจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส  All Thailand  (รายการเก็บคะแนนสะสม กระจายออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย)

การดำเนินการจัดการแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 

 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬาเทเบิลเทนนิสให้เผยแพร่ไปสู่ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจต่อกีฬาเทเบิลเทนนิสมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้สนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสมากขึ้น ทำให้วงการกีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศ สามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง มีนักกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งนักกีฬาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณให้แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาเทเบิลเทนนิสจากทุกสโมสร ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย
 3. เพื่อสรรหาและคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย
 4. เป็นการทดสอบขีดความสามารถของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาตัดตัวนักกีฬาส่งเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสหพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งเอเชีย และสมาชิกสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ ให้รับผิดชอบจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสระดับนานาชาติขึ้น ที่ประเทศไทย ได้แก่ การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย, การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน , การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเซอร์กิตโลก ฯลฯ และทุกครั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  สมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส และก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมาโดยตลอด 

ประวัติเทเบิลเทนนิส หรือรู้จักกันในอีกชื่อว่ากีฬาปิงปอง

เทเบิลเทนนิสหรือที่เรียกว่าปิงปองเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงมาช้านาน และยังเป็นที่นิยมเล่นกันทั่วโลก เทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่เล่นสนุก สร้างความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากลักษณะการเล่นที่ไม่ซับซ้อนและใช้พื้นที่ไม่มาก อุปกรณ์ราคาถูก ไม่ยุ่งยาก รักษาง่าย กติกาการเล่นและการแข่งขันเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน มีทั้งแบบเดี่ยว แบบคู่ และแบบทีม ที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกันได้ วิธีเล่นทั่วไป วิธีส่งบอล (เสิร์ฟ-เสิร์ฟ) วิธีรับบอล (คืน-คืน) วิธีตีบอลที่โต๊ะของฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวางบอลออก หรือบอลตกโต๊ะ เพียงแค่รู้วิธีที่จะต่อสู้ไปมาถ้าคุณไม่สามารถโจมตี. ถ้าลูกบอลโดนฝ่ายตรงข้ามหรือตาข่าย คะแนนจะถูกหัก ส่งสลับกัน แต่ละทีมจะได้รับ 2 คะแนนจนจบเกม เกมหนึ่งๆ จะมี 11 คะแนน และถ้านำอีก 2 คะแนนที่เหลือ เกมนั้น จะถือว่าชนะ การแข่งแต้มครั้งต่อๆ ไป จะผลัดกันส่งฝ่ายละ 1 คะแนน จนกว่าจะมีผู้ชนะในเกมนั้น ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส โดยปกติการแข่งขันจะอยู่ที่ 2 ใน 3, 3 ใน 5 หรือ 4 ใน 7

ความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส จากการศึกษาค้นคว้าไม่มีหลักฐานปรากฎแน่ชัดว่าเทเบิลเทนนิสมีถิ่นกำเนิดหรือที่มาจากที่ใดทั้งในสมัยโรมันหรือสมัยกรีกเหมือนเช่นกีฬาประเภทอื่น ซึ่งรัสเซียเองก็เคยอ้างว่าเป็นผู้คิดค้นการเล่นมาก่อนใคร ซึ่งอังกฤษก็อ้างว่าตนเป็นต้นกำเนิดเช่นกัน แต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถแสดงหลักฐานอ้างอิงได้อย่างชัดเจนหรือสามารถคัดค้านแต่ประการใดได้

 1. อาจเป็นกีฬาในร่มของลอนเทนนิส ซึ่งเริ่มเล่นครั้งแรกในรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ราวศตวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1890)
 2. สันนิษฐานว่าเริ่มเล่นในอินเดียโดยนายทหารชาวอังกฤษซึ่งไปประจำการอยู่ที่อินเดียได้เคยเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬากลางแจ้งมาก่อน ด้วยการเล่นบนโต๊ะ และใช้สมุดกั้นแทนตาข่าย (บางฉบับระบุว่าใช้ไม้กระดานแทนตาข่าย) และยังมีอีกความเห็นหนึ่งว่า เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศแอฟริกาใต้ หรือบางความเห็นว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน

โดยสรุป ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เราไม่ทราบแน่ชัดว่าเทเบิลเทนนิสถูกประดิษฐ์ขึ้นหรือมีที่มาอย่างไร? หรือลงโฆษณาอุปกรณ์เทเบิลเทนนิสในนิตยสารอังกฤษชื่อ British Sports Catalogs Advertised Table Tennis Equipment ในปี 1880 ชาวอังกฤษอาจคิดค้นเทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิสยังถูกเล่นเป็นกีฬาในร่มตั้งแต่ช่วงปี 1850 ในเวลานั้นเรียกว่า gosima และมีการใช้ลูกบอลที่ทำจากไม้ก๊อกหรือยางแข็ง ถ้าคุณสัมผัสกระจก กระจกจะแตก เกมกีฬาเป็นที่นิยมและยอมรับโดยทั่วไป

หลังปี พ.ศ. 2433 อังกฤษเริ่มปรับปรุงการเล่นเทเบิลเทนนิส พ่อค้าทำลูกเทเบิลเทนนิสที่ทำจากยางหรือไม้ก๊อกแล้วหุ้มด้วยผ้า เจมส์ กิ๊บบ์ วิศวกรชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์ลูกเทเบิลเทนนิสซึ่งเป็นเซลลูลอยด์เพื่อให้การหมุนของลูกปิงปองดีขึ้น ลูกบอลที่มีคุณสมบัติและสัดส่วน มีความขี้เล่นมากกว่าลูกบอลที่ทำจากไม้ก๊อกหรือยางแข็ง และในปีเดียวกันนั้น E.C. Goode ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์ค้างคาวตัวใหม่ ด้วยแผ่นยางด้านข้างที่ใช้ตีลูก ทำให้ผู้ตีควบคุมทิศทางและน้ำหนักของลูกปิงปองได้ดีขึ้น เขายังทดสอบด้วยการเป็นแชมป์เทเบิลเทนนิสของอังกฤษในขณะนั้น ผลก็คือ ไม้ตีและลูกเซลลูลอยด์แบบใหม่ได้รับความนิยมอย่างมาก เกมกีฬาเทเบิลเทนนิสได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาและปรับปรุงไม้ตีในประเทศต่างๆ ลูกปิงปองเซลลูลอยด์. ชื่อปิงปองมาจากเสียงปิงปองที่ดังขึ้นเมื่อตีลูก และเสียงปิงปองดังที่เกิดขึ้นเมื่อลูกกระทบพื้นโต๊ะ ) จนถึงปัจจุบันตามเสียงที่เกิดขึ้น

ประเทศที่มีส่วนในการพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิส

 1. อังกฤษ มีส่วนช่วยในการพัฒนาอุปกรณ์การเล่น เช่น ไม้แร็กเกตหุ้มด้วยยางและลูกเทเบิลเทนนิสทำด้วยเซลลูลอยด์
 2. ฮังการี มีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคนิค การเสิร์ฟ และการเล่นแบบรุกและรับ
 3. เยอรมัน มีส่วนช่วยพัฒนาในการปรับปรุงกติกา ระเบียบ วิธีการเล่นให้รัดกุม และเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
 4. ญี่ปุ่นและจีน มีส่วนช่วยพัฒนาการจับไม้แบบปากกา หรือที่คนส่วนใหญ่มักเรียกกันแบบติดปากว่า การจับไม้แบบจีน

ศตวรรษที่ 20 หรือ ค.ศ. 1920 กีฬาเทเบิลเทนนิส หรือ กีฬาปิงปอง เป็นที่นิยมแพร่หลายมากในประเทศแถบยุโรป ดังนั้น ทุกประเทศหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงและปฏิบัติในด้านต่าง ๆ แล้ว จึงได้เห็นพ้องร่วมกันในการเปลี่ยนชื่อเรียกกีฬาชนิดนี้ ว่า เทเบิลเทนนิส (Table Tennis) แต่กีฬาชนิดนี้ก็ยังเป็นที่รู้จักและนิยมเรียกกันว่า กีฬาปิงปอง จนถึงปัจจุบัน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง