กติกา ปิงปอง 28 ข้อ

กติกา ปิงปอง 28 ข้อ

กติกา ปิงปอง 28 ข้อ กีฬาปิงปองเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีการจัดแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยในบทความนี้เราจะมาดูว่า กติกาปิงปอง 28 ข้อ ย่อยจาก 40 ข้อ นั้นมีอะไรกันบ้าง บทความนี้เรารวบรวมมาให้คุณศึกษาเข้าใจครบทุกข้อแล้ว กติกาเทเบิลเทนนิส 28 ข้อ

กติกา ปิงปอง 28 ข้อ มีอะไรบ้าง

 1. กติกาปิงปอง 28 ข้อ ข้อกำหนดของโต๊ะเทเบิลเทนนิส ประกอบไปด้วยขนาดของโต๊ะที่ใช้ในการเล่น, พื้นผิวของโต๊ะ, การแบ่งพื้นผิวออกเป็นส่วนต่างๆ รวมทั้งสีของโต๊ะ ซึ่งในการแข่งขันระดับมาตรฐานต้องผ่านการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้น
 2. ข้อกำหนดของส่วนประกอบของตาข่าย ต้องมีการติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐาน รวมถึงต้องใช้เน็ตยี่ห้อและชนิดที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติแล้วเท่านั้น
 3. ข้อกำหนดของลูกเทเบิลเทนนิส ต้องเป็นยี่ห้อและชนิดที่ได้รับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ
 4. ข้อกำหนดของไม้เทเบิลเทนนิส ต้องใช้ตามข้อกำหนดตามกติกา ซึ่งก่อนทำการแข่งขันต้องแสดงไม้เทเบิลเทนนิสให้คู่แข่งขันและคณะกรรมการผู้ตัดสินทำการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
 5. คำจำกัดความในการเล่น อย่างเช่น การตีโต้, ลูกที่อยู่ในการเล่น, การได้คะแนน, มือที่ถือไม้, การขวางลูก และอื่นๆ ตามข้อกำหนด
 6. การส่งลูกที่ถูกต้อง
 7. การรับที่ถูกต้อง
 8. ลำดับการเล่น
 9. ลูกที่ให้ส่งใหม่ LET
 10. การได้คะแนน
 11. เกมการแข่งขัน
 12. แมทซ์การแข่งขัน
 13. ลำดับการส่ง การรับ และแดน
 14. การผิดลำดับในการส่ง การรับ และแดน
 15. ระบบการแข่งขันเร่งเวลา จะใช้เมื่อเกมการแข่งขันนั้นๆ ไม่เสร็จสิ้นภายใน 10 นาที
 16. เครื่องแต่งกาย
 17. สภาพของสนามแข่งขัน
 18. การโฆษณา
 19. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการตัดสิน
 20. การประท้วง
 21. การดำเนินการแข่งขัน
 22. การยุติการเล่นฉุกเฉิน
 23. การแนะนำผู้เล่นหรือการสอนผู้เล่น
 24. ความประพฤติ
 25. การแข่งขันประเภททีม
 26. การแข่งขันแบบแพ้คัดออก
 27. กำหนดการแข่งขัน
 28. การคิดคะแนนในการแข่งขันแบบวนพบกันหมด

กติกากีฬาเทเบิลเทนนิส

1. โต๊ะเทเบิลเทนนิส

 • กติกาปิงปอง40ข้อ พื้นหน้าด้านบนของโต๊ะเรียกว่า “พื้นผิวโต๊ะ” จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาว 2.74 เมตร
  ( 9 ฟุต) ความกว้าง 1.525 เมตร ( 5 ฟุต) และจะต้องสูงได้ระดับ โดยวัดจากพื้นที่ตั้งขึ้นมาถึงพื้นผิวโต๊ะสูง 76 เซนติเมตร ( 2 ฟุต 6 นิ้ว )
 • พื้นผิวโต๊ะให้รวมถึงขอบบนสุดของโต๊ะ แต่ไม่รวมถึงด้านข้างของโต๊ะที่อยู่ต่ำกว่าขอบบนสุดของโต๊ะลงมา
 • พื้นผิวโต๊ะอาจทำด้วยวัสดุใดๆ ก็ได้ แต่จะต้องมีความกระดอนสม่ำเสมอ เมื่อเอาลูกเทเบิลเทนนิสมาตรฐานทิ้งลงในระยะสูง 30 เซนติเมตร ลูกจะกระดอนขึ้นมาประมาณ 23 เซนติเมตร
 • พื้นผิวโต๊ะจะต้องเป็นสีเข้มสม่ำเสมอและเป็นสีด้านไม่สะท้อนแสง ขอบด้านบนของพื้นผิวโต๊ะทั้ง 4 ด้านจะทางด้วยสีขาว มีความกว้าง 2 เซนติเมตร เส้นของพื้นผิวโต๊ะด้านยาว 2.74 เมตรทั้งสองข้างเรียกว่า “เส้นข้าง” เส้นของพื้นผิวโต๊ะด้านกว้าง 1.525 เมตร ทั้งสองข้างเรียกว่า “เส้นสกัด”
 • พื้นผิวโต๊ะจะถูกแบ่งออกเป็นสองแดนเท่าๆ กัน กั้นด้วยเน็ตซึ่งขึงตั้งฉากกับพื้นผิวโต๊ะ และขนานกับเส้นสกัดโดยตลอด
 • สำหรับประเภทคู่ ในแต่ละแดนจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กันด้วยเส้นสีขาวขนาดกว้าง 3 มิลลิเมตร โดยขีดขนานกับเส้นข้างเรียกว่า “เส้นกลาง” และให้ถือว่าเส้นกลางนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ตด้านขวาของโต๊ะด้วย กฏกติกาปิงปอง
 • ในการแข่งขันระดับมาตรฐานสากลโต๊ะเทเบิลเทนนิสที่ใช้สำหรับแข่งขันจะต้องเป็นยี่ห้อและชนิดที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้น และในการจัดการแข่งขันจะต้องระบุสีของโต๊ะที่จะใช้แข่งขันลงในระเบียบการแข่งขันด้วยทุกครั้ง

2. ส่วนประกอบของเน็ต

 • ส่วนประกอบของเน็ตจะประกอบไปด้วย ตาข่าย ที่แขวนและเสาตั้ง รวมไปถึงที่จับยึดกับโต๊ะเทเบิลเทนนิส กติกากีฬาเทเบิลเทนนิส
 • ตาข่ายจะต้องขึงตึงและยึดด้วยเชือกซึ่งผูกติดปลายยอดเสา ซึ่งตั้งตรงสูงจากพื้นผิวโต๊ะ15.25 เซนติเมตร ( 6 นิ้ว) และยื่นออกไปจากเส้นข้างของโต๊ะถึงตัวเสาต้านละ 15.25 เซนติเมตร ( 6 นิ้ว)
 • ส่วนบนสุดของตาข่ายตลอดแนวยาว จะต้องสูงจากพื้นผิวโต๊ะ 15.25 เซนติเมตร
 • ส่วนล่างสุดของตาข่ายตลอดแนวยาวจะต้องอยู่ชิดกับพื้นผิวโต๊ะและส่วนปลายสุดของตาข่ายทั้งสองด้านจะต้องอยู่ชิดกับเสาให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 • ในการแข่งขันระดับมาตรฐานสากล เน็ตที่ใช้สำหรับแข่งขันจะต้องเป็นยี่ห้อและชนิดที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้น และจะต้องเป็นสีเดียวกันกับโต๊ะที่ใช้แข่งขัน ขนาดของโต๊ะเทเบิลเทนนิส

 3. ลูกเทเบิลเทนนิส

 • ลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องกลมและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร กติกา เล่น ปิงปอ
 • ลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องมีน้ำหนัก 2.7 กรัม
 • ลูกเทเบิลเทนนิสจะต้องทำด้วยเซลลูลอยด์หรือวัสดุพลาสติกอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน มีสีขาว สีเหลือง หรือสีส้ม และเป็นสีด้าน
 • ลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้สำหรับแข่งขันจะต้องเป็นยี่ห้อและชนิดที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเท่านั้น และจะต้องระบุสีของลูกที่จะใช้แข่งขันลงในระเบียบการแข่งขันทุกครั้ง

4. ไม้เทเบิลเทนนิส

 • ไม้เทเบิลเทนนิสจะมีรูปร่าง ขนาด หรือน้ำหนักอย่างไรก็ได้ แต่หน้าไม้จะต้องแบนเรียบและแข็ง
 • อย่างน้อยที่สุด 85% ของความหนาของไม้ จะต้องทำด้วยไม้ธรรมชาติ ชั้นที่อัดอยู่ติดภายในหน้าไม้ ซึ่งทำด้วยวัสดุอื่นใด เช่น คาร์บอนไฟเบอร์ , กลาสไฟเบอร์ หรือกระดาษอัดจะต้องมีความหนาไม่เกิน 7.5 % ของความหนาทั้งหน้าไม้หรือไม่เกิน 0.35 มิลลิเมตร สุดแท้แต่กรณีใดจะมีค่าน้อยกว่า
 • ประวัติ ปิงปอง ใน ประเทศไทย พื้นผิวของไม้ปิงปองที่ใช้ตีลูกจะต้องมีวัสดุปิดทับ วัสดุเหมือนกับเม็ดยางทั่วไป แท็บเล็ตหันออกด้านนอกไม่มีฟองน้ำรองแผ่นยางชนิดนี้ปิดหน้าไม้แล้วรวมกาวทั้งหน้าไม่เกิน 2 มม. หรือแผ่นยางชนิดเดียวกันมีฟองน้ำรองควรติดไว้และอาจหันเข้าหากัน เม็ดข้าวที่อยู่ด้านในหรือด้านหน้า ธัญพืชด้านนอก ยางประเภทนี้ไม่ควรมีความหนารวมเกิน 4 มม. เมื่อใช้ร่วมกับกาวบนพื้นผิวไม้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง